soulbound token – Zincir Sözlük
mayıs 2022'de yayımlanan, vitalik buterin, e. glen weyl ve puja ohlhaver tarafından yazılmış “merkeziyetsiz toplum: web3’ün ruhunu bulmak” makalesinde bahsedilmektedir.

i̇smini warcraft oyunundaki transfer edilemeyen eşya sınıfı olan “soul bound”dan alan token, "non-transferable-token (ntt)" transfer edilemez, devredilemez, dolayısıyla satılamaz özelliğiyle öne çıkmaktadır.

sbt'lerin;
-teminatsız kredi verme,
-kişisel markalar oluşturma,
-kimlik, kaynak ve itibar oluşturma,
-topluluk cüzdanı kurtarma,
-sybil dirençli yönetişim,
-ademi merkeziyetçilik mekanizmaları
gibi birçok temel ekonomik ve sosyal faaliyetlerde; kalıcı, devredilemez ilişkiler üzerine kurulu olması düşünülmektedir.

ruhların ve toplulukların, aşağıdan yukarıya bir araya geldiği ortaklaşa belirlenmiş bir sosyallikle, birlikte yaratılan zekayla, daha zengin ve çoğulcu ekosisteme “merkezi olmayan toplum” (desoc)'a kavuşturacağına inanılmaktadır.

decentralized society: finding web3's soul