selfdestruct – Zincir Sözlük
solidity dilinde önceden tanımlanmış yok etme fonksiyonudur. bu fonksiyon ile kontratı sonsuza kadar yok edemezsiniz ama sonraki bloklarda varlığını sürdürmesini engellersiniz. çünkü ethereum özelinde ele alırsak, blockchain içerindeki data sonsuza kadar zincirde varlığını sürdürür. sonuç olarak önceki varlığına ait tüm işlemleri görür, okursunuz ama destroy edildikten sonraki hiçbir block ve zamanda etkileşimde bulunamazsınız. çünkü o block'tan sonra varlığını sürdürmüyordur.