judith milhon – Zincir Sözlük
aka st. jude
şifrepunklar'ın kurucularındandır; "cypherpunk" terimini bulan ve bu adı topluluğa veren kişidir. şifrepunk elkitabı'nı (the cyberpunk handbook) yazmıştır.

judith milhon nam-ı diğer "st. jude” (1939–2003), kendini bilgisayar korsanı olarak tanımlamıştır; kendi kendini yetiştirmiş bir programcı, sivil haklar savunucusu, yazar, editör ve erken bilgisayar çağında etkin yer almış bir bilgi işlemcidir.

"girls needs modems" söylemiyle internet kullanımının temel insan hakkı olduğunu savunmuştur. blockchain felsefesinin gelişiminde önemli katkıları bulunmakla birlikte değeri tam olarak anlaşılamamıştır.