byzantine fault tolerant – Zincir Sözlük
bizans hata toleransı. konsensüs mekanizması ile çalışan blockchain ağlarında kötü niyetli node/madenci ataklarına karşı çoğunluk görüşünü benimseyen onaylama yapısı. yani sistemde herhangi bir node hata yapsa bile sistem işleyişini sürdürür.
Savaş alanında her general, ordunun bir kısmını yönetir ve şehre saldırıp saldırmamak için karar almak durumundadırlar. Bazıları saldırıyı, bazıları da geri çekilmeyi savunur. Burada önemli olan herkesin aynı kararı alması gerektiğidir. Eğer mutabakat sağlanamayıp sonuç tek bir karara bağlanmazsa her iki ihtimalin tek başına yaşanmasından daha kötüsüyle karşı karşıya kalınır.

Problemdeki önemli detaylardan biri, generallerin ordunun farklı kısımlarını yönetmelerinden dolayı birbirleriyle doğrudan iletişimde olmamalarıdır. Bu sebeple kararlarını, ulaklar aracılığıyla birbirlerine gönderirler.

Sorunu daha karmaşık hale getiren kısım, bazı generallerin hain olmasıdır. Bu generaller, özellikle daha kötü olan kararı seçmeyi tercih ederler. Örneğin; dokuz generalden dördü saldırı, dördü de çekilme haberi yolladıysa; sona kalan hain general, saldırı isteyenlere saldırı, geri çekilmek isteyenlere de geri çekilme haberi göndererek mutabakatın sağlanamamasına ve olabilecek en kötü sonucun doğmasına sebebiyet verir.

daha detaylı anlatım