zk snark – Zincir Sözlük
zero knowledge succinct non-interactive argument of knowledge. kendi algıladığım kabaca çevirisi:
sıfır bilgi ile etkileşimsiz kanıt modeli. bu model zk rollup teknolojisinde var olan bir özelliktir ve bir bilgiyi açığa çıkarmadan doğruluğunu kanıtlama algoritması sunar. böylelikle hem bilgi korunmuş olur hem de kanıt sorunu ortadan kalkar.