sharding – Zincir Sözlük
web 2.0 da veri tabanındaki verilerin dağıtılarak sunuculara bölüştürülmesi yöntemi. blockchain alanında ise nodelara verinin bölüştürülmesi teknolojisi. web 2.0’dan farkı ise işaretçi bir katman sayesinde tüm node’ların birbirinden haberdar olması. web 2.0 düzeneğindeki cluster’dan farkı bu olsa gerek.
bu sistemde veri yükü tek node üzerinde birikmez ve lazım olmayan verilerin de taşınması engellenir.
bunu en iyi uygulayan ise gavin wood abimizin polkadot’udur.