hash – Zincir Sözlük
şifreleme metodudur. genellikle platform kullancılarının belirledikleri şifrenin sabit bir algoritma ile harf ve rakamlara dönüştürülmesi olayıdır. blockchain işlemlerinde ise hem güvenlik hem de verinin sıkıştırılıp küçültülmesi için kullanılır. bir bilgi hashlendiği zaman dışarıdan bir gözün o hash'lenmiş bilgiyi geri çevirmesi neredeyse imkansızdır. genellikle kullanıcı şifresi yada private key ile tek yönlü dönüştürülür.